Bộ môn Lịch sử

tranthinhung

TS. LSTG. TRẦN THỊ NHUNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA, TRƯỞNG BỘ MÔN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

TS.LSVN. LÊ ĐÌNH TRỌNG

TRƯỞNG CHUYÊN NGÀNH CAO HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. TRẦN THỊ HIỀN

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

THS. ĐINH HỒNG KHOA

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

TS. NGUYỄN THẾ HỒNG

GIẢNG VIÊN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In est sem, ultrices ornare molestie sit amet, placerat vel arcu. Phasellus quis massa id sem pretium dictum. Donec sed sollicitudin est, sit amet eleifend ipsum. Vivamus nec pretium turpis.”

DANH MỤC MÔN HỌC BỘ MÔN LỊCH SỬ QUẢN LÝ

II. Kiến thức cơ sở ngành Số TC Học phần điều kiện Tiến độ
         TQ  HT  SH 3
1 HI4005 Lịch sử văn minh thế giới 2       3
2 HI4001 Cơ sở khảo cổ học 2       1
3 HI4006 Nhập môn sử học và lịch sử sử học 2       1
4 HI4008 Phương pháp luận sử học 2   HI4006   3
5 HI4040E Phương pháp nghiên cứu khoa học Lịch sử 2   HI4008   3
III. Kiến thức chuyên ngành 59  
3.1. Nhóm kiến thức bắt buộc 47  
1 HI4108 Lịch sử thế giới cổ – trung đại 4       1
2 HI4111 Lịch sử Việt Nam cổ – trung đại 4   HI4108   2
3 HI4107 Lịch sử thế giới cận đại 4   HI4108   3
4 HI4110 Lịch sử Việt Nam cận đại 4   HI4107, HI4111   4
5 HI4109 Lịch sử thế giới hiện đại 4   HI4107   4
6 HI4112 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4   HI4109,   5
7 HI4114 Lý luận dạy học môn lịch sử  THPT 3       3
8 HI4200 Bài học lịch sử ở trường THPT 2 HI4114     5
9 HI4202 Chủ nghĩa tư bản hiện đại 2       7
10 HI4137 Đổi mới kiểm tra – đánh giá trong dạy học lịch sử 2       5
11 HI4204 Công cuộc đổi mới ở Việt Nam 2       7
12 HI4138 Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1918 đến nay 2       6
13 HI4003 Lịch sử khai phá vùng đất Nam bộ 2       6
14 HI4118 Những vấn đề lịch sử của khối ASEAN 2       7
15 HI4212 Nghiên cứu và giảng dạy lịch sử địa phương 2       6
16 HI4105 Lịch sử quan hệ Việt  Nam – Hoa Kỳ 2       7
17 HI4139 Dạy học tích hợp các nội dung khoa học xã hội 2       7
3.2. Phần học tự chọn 12  
3.2.1. Nhóm tự chọn 1 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4210 Một số vấn đề về chế độ phong kiến Việt Nam 2   EC4006   5
2 HI4140 Chủ quyền, lãnh thổ quốc gia Việt Nam 2       5
3.2.2. Nhóm tự chọn 2 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4120 Lịch sử Đông Nam Á 2   EC4002   5
2 HI4203 Con đường giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mỹ Latinh 2   EC4009   5
3.2.3. Nhóm tự chọn 3 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4141 Bổ túc kiến thức trong chương trình lịch sử THPT 2       6
2 HI4142 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học lịch sử 2       6
3.2.4. Nhóm tự chọn 4 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4116 Ngoại giao Việt Nam thời cận – hiện đại 2       6
2 HI4004 Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam 2       6
3.2.5. Nhóm tự chọn 5 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4106 Lịch sử quan hệ Việt Nam – Trung Quốc 2       7
2 HI4002 Hồ Chí Minh với Cách mạng Việt Nam 2       7
3.2.6. Nhóm tự chọn 6 (chọn ít nhất 2 TC) 2  
1 HI4019 Di tích lịch sử và bảo tàng Việt Nam 2       7
2 HI4143 Kinh tế – xã hội Việt Nam thời thuộc địa 2       7
V. Thực hành, thực tập nghề nghiệp 18  
1 HI4400 Bài tập nghiên cứu lịch sử 1 1       5
2 HI4401 Bài tập nghiên cứu lịch sử 2 1       6
3 HI4410N Thực tế chuyên môn 1 1       5
4 HI4411 Thực tế chuyên môn 2 1       7
5 HI4403N Rèn luyện NVSPTX 1 2       2
6 HI4404N Rèn luyện NVSPTX 2 2       4
7 HI4405N Rèn luyện NVSPTX 3 2       6
8 GE4402 Kiến tập sư phạm 2       6
9 HI4698 Thực tập tốt nghiệp 6       8
V. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần thay thế 6  
5.1. Khóa luận tốt nghiệp 6  
1 HI4297 Khóa luận tốt nghiệp 6       8
5.2. Học phần thay thế 6  
1 HI4144 Chủ nghĩa khủng bố quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI 2       8
2 HI4145 Dạy học Lịch sử theo hướng phát triển năng lực từ người học 2       8
3 HI4215N Việt nam trong sự phát triển của thế giới từ cuối thế kỷ XIX 2       8