Đánh giá ngoài Ngành Giáo dục Chính trị

Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức và phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Giáo dục chính trị từ ngày 19 đến 23 tháng 01 năm 2022

+842773882338
chat-active-icon