THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA KHOA

  • Tỉ lệ việc làm trên 90% tất cả các ngành.
  • Là một trong những Khoa luôn dẫn đầu trong hỗ trợ người học, nghiên cứu khoa học, tham gia gia phong trào, các cuộc thi do nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên phát động.
  • Nhận nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Trường ĐHĐT.
320753695_3459198677689869_3991430550208947283_n
320774192_1100666400609282_5773102542750780025_n
320784462_1827829297592812_1302591916216141940_n
320698975_687693449459979_6819338603308035567_n
320686556_693552459042371_3076958995972812381_n
320929325_558923256071967_3429939890233498159_n