Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Chi ủy Chi bộ gồm có 05 đồng chí:

Đ/c Lê Văn Tùng

Đ/c Trần Thị Nhung

Đ/c Phùng Thái Dương 

Đ/c Lê Thanh Dũng 

Đ/c Trần Đại Nghĩa

– Bí thư Chi bộ

– Phó Bí thư Chi bộ

– Chi ủy viên

– Chi ủy viên

– Chi ủy viên

2. Hội đồng Khoa

TS. Trần Đại Nghĩa

TS. Nguyễn Thanh Tâm

TS. GVC. Lê Văn Tùng

TS. Trần Thị Nhung

TS. Phùng Thái Dương

TS. Lê Thanh Dũng

TS. Lê Đình Trọng

TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà

PGS.TS. Huỳnh Mộng Tuyền

TS. Nguyễn Trọng Minh

TS. Tôn Sơn

– Chủ tịch hội đồng

– Thư ký hội đồng

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

– Thành viên

3. Lãnh đạo Khoa

TS. Lê Văn Tùng

TS. Trần Thị Nhung

TS. Phùng Thái Dương 

– Trưởng khoa 

– P.Trưởng khoa

– P.Trưởng Khoa 

4. Tổ công đoàn bộ phận

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân

Đ/c Nguyễn Thanh Bằng

Đ/c Đoàn Duy Trúc Ngọc

– Tổ trưởng Công đoàn

– Phó tổ trưởng Công đoàn

– Thư ký Công đoàn

5. Các Bộ môn

– Giáo dục Chính trị (Trưởng bộ môn: TS. Lê Thanh Dũng)

– Lịch sử (Trưởng Bộ môn: TS. Lê  Đình Trọng)

– Địa lý (Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thanh Tâm)

– Tâm lý – Quản lý giáo dục (Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà)

6. Bộ phận hành chính

– ThS. Nguyễn Thị Thìn (Giáo vụ Khoa)

– ThS. Nguyễn Thanh Bằng (Cán bộ Quản lý sinh viên)

Khoa sư phạm khoa học xã hội

Sơ đồ tổ chức

levantung

TS. Lê Văn Tùng
Trưởng khoa

TS. TRẦN THỊ NHUNG
Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. PHÙNG THÁI DƯƠNG

TS. Phùng thái dương
Phó Trưởng Khoa