Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

1. Chi ủy Chi bộ gồm có 05 đồng chí:

Đ/c Lê Văn Tùng

Đ/c Trần Thị Nhung

Đ/c Trần Thị Hiền 

Đ/c Phùng Thái Dương 

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài 

– Bí thư Chi bộ

– Phó Bí thư Chi bộ

– Chi ủy viên

– Chi ủy viên

– Chi ủy viên

2. Lãnh đạo Khoa

TS. Lê Văn Tùng

TS. Trần Thị Nhung

TS. Phùng Thái Dương 

– Trưởng khoa 

– P.Trưởng khoa

– P.Trưởng Khoa 

3. Tổ công đoàn bộ phận

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Vân

Đ/c Nguyễn Thị Xuân Đài

– Tổ trưởng Công đoàn

– Thư ký

4. Các bộ môn

– Giáo dục Chính trị (Trưởng bộ môn: TS. Lê Thanh Dũng)

– Lịch sử (Trưởng Bộ môn: TS. Lê  Đình Trọng)

– Địa lý (Kiêm nhiệm bộ môn: TS. Phùng Thái Dương)

– Tâm lý – Quản lý giáo dục (Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà)

5. Bộ phận hành chính

– ThS. Nguyễn Thị Thìn (Giáo vụ Khoa)

– CN. Nguyễn Thanh Bằng (Cán bộ Quản lý sinh)

Khoa sư phạm khoa học xã hội

Sơ đồ tổ chức

levantung

TS. Lê Văn Tùng
Trưởng khoa

TS. TRẦN THỊ NHUNG
Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. PHÙNG THÁI DƯƠNG

TS. Phùng thái dương
Phó Trưởng Khoa