Khai mạc Khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 06 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 22/9, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Khai mạc Khảo sát chính thức kiểm định chất lượng 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học: Sư phạm Vật lý, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục mầm non, Khoa học máy tính, Việt Nam học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp CTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

ThS. Nguyễn Hòa Huy, Giám sát viên – Đại diện TT KĐCLGD – ĐHQGHN, công bố các Quyết định thành lập các Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài CTĐT
TS. Lê Văn Tùng Trưởng Khoa Sư phạm Khoa học xã hội trình bày khái quát về CTĐT

Lãnh đạo Trường ĐH Đồng Tháp tặng hoa cảm ơn và chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn chuyên gia.

+842773882338
chat-active-icon