Sách chuyên khảo: Địa lý tự nhiên các lục địa (Tập 1), NXB. Đại học Cần Thơ

Tác giả: Phùng Thái Dương (Chủ biên), Phan Hoàng Linh, Châu Hoàng Trung, Huỳnh Thị Kiều Trâm, Phan Văn Tuấn, Tôn Sơn, Phan Văn Phú, Trần Bình Nguyên, Thái Văn Vũ, Nguyễn Hoàng Duyến, Trần Hoàng Khiếm (2021),

Đang cập nhật…

+842773882338
chat-active-icon