Chuẩn đầu ra ngành cử nhân sư phạm lịch sử

KIẾN THỨC 

kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp 

Kỹ năng mềm

Phẩm chất đạo đức

Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vai trò lãnh đạo của Đảng; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị – xã hội; thực hiện nghĩa vụ công dân; thực hiện tốt quy định của địa phương.
Yêu nghề, gắn bó với nghề dạy học, đam mê và luôn tìm tòi, sáng tạo trong nghề; chấp hành Luật Giáo dục, điều lệ, quy chế, quy định của ngành; có ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm; giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; sống trung thực, lành mạnh, nhân văn, nhân ái, là tấm gương tốt cho học sinh.
Thái độ tiếp nhận tích cực, chủ động hệ thống kiến thức về đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành trên cơ sở có những hồi đáp phù hợp, kịp thời và đánh giá khách quan để hình thành những cảm xúc rõ ràng về tốt xấu, tạo nên những xúc cảm tích cực hình thành nhân cách tốt.

Mức tự chủ và thái độ

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và có trách nhiệm đối với nhóm.
Tự chủ, độc lập trong tư duy và tự chịu trách nhiệm với các quan điểm cá nhân của mình trong chuyên môn.
Tự định hướng, tự lập kế hoạch và có trách nhiệm trong việc thực hiện các kế hoạch của cá nhân và tập thể.
Có trách nhiệm công dân trong công việc và cuộc sống.

Các vị trí công tác có thể đảm nhiệm sau tốt nghiệp

Người có bằng cử nhân Sư phạm Lịch sử sau khi ra trường giảng dạy Lịch sử ở Trường THCS, THPT, những người tốt nghiệp loại giỏi có thể giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học.
Có thể làm cán bộ, chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu về khoa học xã hội, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng; làm phóng viên, biên tập viên cho các tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình; làm hướng dẫn viên ở các trung tâm bảo tồn, bảo tàng, di tích lịch sử, văn hóa.
Có thể làm cán bộ công chức, chuyên viên ở các các tổ chức chính trị, các cơ quan đoàn thể xã hội cấp xã, huyện, tỉnh, thành phố cần sử dụng hoặc có liên quan đến kiến thức lịch sử Đoàn, Đảng, tôn giáo, văn hóa…

+842773882338
chat-active-icon