Thông báo lịch nghiệm thu bài giảng do GVC, THS.Lê Kim Oanh làm chủ biên

Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội tổ chức đánh giá, nghiệm thu bài giảng do ThS.GVC. Lê Kim Oanh làm chủ biên:

Tên bài giảng: Chuyên đề Lịch sử Đảng 1

Thời gian: 15h00 ngày 03 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng Khoa GDCT-CTXH.  

+842773882338
chat-active-icon