Thông báo lịch nghiệm thu bài giảng do THS. Nguyễn Thị Bích Hưng làm chủ biên

Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội tổ chức đánh giá, nghiệm thu bài giảng do ThS.Nguyễn Thị Bích Hưng làm chủ biên:

Tên bài giảng: Phát triển cộng đồng

Thời gian: 15h00 ngày 04 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng Khoa GDCT-CTXH. 

+842773882338
chat-active-icon