Kế hoạch năm học 2015 – 2016: Bộ môn công tác xã hội

KHOA GDCT&CTXH

BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI         

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHI TIẾT

 NĂM HỌC 2015 – 2016

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Ghi chú

1

Tháng 9/2015

– Xây dựng ĐC, ĐCCT các môn học mới, rà soát, điều chỉnh ĐC, ĐCCT các môn học cũ

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Liên hệ mời giảng HK I

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy thầy Kiều Tu

– Đăng ký biên soạn, biên dịch bài giảng, giáo trình

– Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học khoa

– Phân công GV chủ nhiệm

– Báo cáo Nhập môn ngành

 

– Dự Hội nghị CB-VC Trường

– Hướng dẫn và hoàn chỉnh bài viết HNSVNCKH

Các giảng viên

 

 

Theo phân công

Thầy Tu

Thầy Tu

Bộ môn

Các giảng viên

 

Thầy Kiều Tu,

 

BCN Khoa

Thầy Kiều Tu và các GV trong khoa

Theo đề cử

Các giảng viên đã được phân công

 

2

Tháng 10/2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Ngọc

– Dự khai giảng năm học 2015-2016

– Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 20-10

– Đối thoại với sinh viên

 

-Tổ chức đi thực tế chuyên môn lớp VLVH (CTXH13 – V; CTXH 12-V-CM)

Theo phân công

Cô Ngọc

Bộ môn

Các giảng viên

Theo kế hoạch của Khoa

Theo kế hoạch của Khoa

Bộ môn và Khoa

 

3

Tháng 11/2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Hưng

– Kỷ niệm 10 năm thành lập ngành CTXH và Hội thảo chuyên đề CTXH trong trường học và bệnh viện

– Tham gia hoạt động chào mừng ngày 20/11

Giảng viên đi tham dự kỷ niệm ngày CTXH thế giới

Theo phân công

Cô Hưng

 Bộ môn

Thầy Kiều Tu và các giảng viên

 

Theo kế hoạch

 

Giảng viên CTXH

 

 

 

4

Tháng 12/2015

– Ra đề thi HK I cho các lớp ĐH,CĐ 2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Thảo

– Kê khai kết quả hoạt động NCKH-CN

Giảng viên

Theo phân công

Cô Thảo

Bộ môn

Giảng viên

 

5

Tháng 1/2015

– Coi thi, chấm thi HK I các lớp ĐH, CĐ 2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sơ kết học kỳ I

Các bộ môn

 

Theo phân công

Bộ môn

 

 

 

6

Tháng 2/2016

– Liên hệ mời giảng HK II

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ thầy Tu

-Tổ chức đi thực tế chuyên môn lớp CTXH14, CTXH15

Thầy Tu

Theo phân công

Thầy Tu

Bộ môn

Bộ môn CTXH

 

 

7

Tháng 3/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ Cô Ngọc

-Tham gia các hoạt động chào mừng ngày 8/3, 26/3

Theo phân công

Cô Ngọc

Bộ môn

Các giảng viên

 

 

8

Tháng 4/2016

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ cô Cô Hưng

Theo phân công

Cô Hưng

Bộ môn

 

9

Tháng 5/2016

– Ra đề thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2015

– Dạy học theo thời khoá biểu

– Sinh hoạt chuyên đề

– Dự giờ Cô Thảo

– Kê khai kết quả hoạt động NCKH-CN

Các bộ môn

Theo phân công

Cô Thảo

Bộ môn

Các giảng viên

 

10

Tháng 6/2016

– Coi thi, chấm thi HK II các lớp ĐH, CĐ 2015.

– Dạy học theo thời khoá biểu.

– Tổng kết năm học 2015-2016.

Giảng viên

 

Theo phân công

Bộ môn, Khoa

 

11

Tháng 7/2016

– Tham gia coi thi tuyển sinh

Theo phân công

 

12

Tháng 8/2016

– Dạy học kỳ hè.

Theo đăng ký

 

 Đồng Tháp, ngày 24 tháng 8 năm 2015

Trưởng Bộ môn

 

                                                                                                      Kiều Văn Tu

+842773882338
chat-active-icon