Thông báo ngày bảo vệ đề tài NCKH của sinh viên Lê Vũ Cảnh (lớp ĐH GDCT13)

Khoa Giáo dục chính trị và Công tác xã hội tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên Lê Vũ Cảnh về đề tài: Giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp”, Mã số: CS2015.02.14, do ThS. Đỗ Duy Tú hướng dẫn khoa học.

Thời gian: 14h00 ngày 13 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: Văn phòng Khoa GDCT-CTXH.

+842773882338
chat-active-icon